RIGHTS MANAGED
140554

X-mas: Santa drops baby off lap